Tin giá điện

Ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự, thủ tục kiểm tra Hợp đồng mua bán điện.

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Thông tư số 41/2010/TT-BCT được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 01 năm 2011. Tới nay, một số thông số áp dụng trong tính toán khung giá phát điện và giá phát điện được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BCT cần được cập nhật phù hợp với thực tế như: chi phí nhân công, tỷ lệ chi phí vận hành, bảo dưỡng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ % các chi phí khởi động, chi phí nhiên liệu - vật liệu phụ, chi phí khác cho phát điện và một số thông số khác. Vì vậy, Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCT và Thông tư số 57/2014/TT-BCT để thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BCT với một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như sau:

Về Thông tư số 56/2014/TT-BCT, quy định rõ giá biến đổi công nghệ thành các thành phần cụ thể để phản ánh đúng biến động của từng thành phần chi phí nhiên liệu, gồm: biến động theo chi phí nhiên liệu chính (than, khí), biến động theo chi phí nhiên liệu phụ (dầu) và biến động theo chi phí khác; quy định thành phần chi phí tiền lương và các khoản tính theo lương trong chi phí vận hành bảo dưỡng cố định được điều chỉnh theo biến động của mức lương tối thiểu vùng để phù hợp với quy định về chính sách tiền lương của Nhà nước; các khoản thuế, phí được tách thành một khoản thanh toán riêng trong công thức thanh toán tiền điện hàng tháng để giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp sản xuất điện khi có sự thay đổi chính sách thuế, phí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bổ sung quy định về phương pháp xác định giá điện đối với các nhà máy điện đã vận hành một số năm chưa hết đời sống kinh tế nhưng có giá Hợp đồng mua bán điện đã hết thời hạn, các nhà máy phát điện đã hết đời sống kinh tế nhưng vẫn phải tiếp tục vận hành và các nhà máy điện do EVN cổ phần hóa để phù hợp với các tình huống phát sinh trong thực tế. Về Thông tư số 57/2014/TT-BCT, phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện cũng được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT và Thông tư số 57/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03 tháng 2 năm 2015 là sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tế phát triển của ngành điện Việt Nam; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đảm bảo công bằng, minh bạch giữa bên mua và bên bán đồng thời ban hành khung giá phát điện làm cơ sở cho các bên tham chiếu khi tính toán và đàm phán giá hợp đồng mua bán điện./.

Tác giả: Điều tiết điện lực ; xuất bản: 14/02/2015 11:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét