Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Ban hành Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện Quốc gia.

Ngày 15 tháng 09 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN ngày 13 tháng 03 năm 2007.

Quy mô hệ thống điện Việt Nam ngày càng được phát triển mở rộng hơn, các thiết bị điện ở nhà máy điện, trạm điện được trang bị với công nghệ hiện đại, tiên tiến có mức độ tự động hóa cao nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành, cách thức tổ chức xử lý sự cố cũng đã có nhiều thay đổi so với trước đây nên việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia là việc rất cần thiết. Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc và hiện đại hóa hệ thống điện Việt Nam cũng đã hình thành thêm các trung tâm điều khiển được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông để giám sát, điều khiển từ xa một nhóm các trạm điện, đường dây hoặc nhóm các nhà máy điện; mô hình trạm điện không người trực trong hệ thống điện ngày được áp dụng rộng rãi. Do đó, việc bổ sung các quy định liên quan đến việc vận hành và xử lý sự cố các trang thiết bị điện khi vận hành trung tâm điều khiển, trạm điện không người trực là rất cần thiết.

Xuất phát từ thực trạng và định hướng phát triển đề cập trên, Cục Điều tiết điện lực đã được Bộ Công Thương giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Thông tư số 28/2014/TT-BCT thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN với một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:   

- Các nguyên tắc, trách nhiệm chung và yêu cầu về thực hiện chế độ báo cáo sự cố của các đơn vị trong công tác xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

- Các giới hạn truyền tải của các đường dây truyền tải điện ở các cấp điện áp từ 35÷500 kV; trình tự thao tác, xử lý sự cố của các nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện và trung tâm điều khiển, điều độ viên các cấp khi xử lý sự cố đường dây.

- Các quy định chi tiết về trình tự xử lý sự cố đường cáp điện lực của các nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện và trung tâm điều khiển, điều độ viên các cấp khi xử lý sự cố đường dây.

- Bên cạnh đó, Thông tư số 28/2014/TT-BCT còn bổ sung các quy định về trình tự xử lý sự cố các thiết bị nhất thứ, thanh cái tại trạm điện, nhà máy điện và sự cố mất điện toàn trạm điện, nhà máy điện.

- Các quy định về trình tự xử lý của Điều độ viên trong các chế độ cảnh bảo, khẩn cấp và cực kỳ khẩn cấp cũng đã được bổ sung cho phù hợp với Thông tư quy định lưới điện truyền tải.  

Thông tư số 28/2014/TT-BCT có hiệu lực có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2014 là một điều chỉnh kịp thời, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tế phát triển của hệ thống điện Việt Nam; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và phù hợp để thực hiện xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 26/12/2014 11:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét