Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Ban hành Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia.

Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 03 năm 2007. Thông tư số 44/2014/TT-BCT chính thức có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2015.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tế, Bộ Công Thương đã xây dựng Thông tư số 44/2014/TT-BCT thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-BCN, sửa đổi, bổ sung các quy định về thao tác trong hệ thống điện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện và nâng cao mức độ tự động hoá trong hệ thống điện quốc gia, cụ thể như sau:   

- Các yêu cầu chung về thao tác thiết bị điện hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc thực hiện thao tác thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia được tổ chức khoa học, đảm an toàn và hiệu quả khi quy mô hệ thống điện ngày càng lớn. Trong đó phân định rõ trách nhiệm viết và duyệt phiếu thao tác của các đơn vị liên quan trong thực hiện thao tác thiết bị điện.

- Các quy định chi tiết người viết phiếu và duyệt phiếu tại các cấp điều độ, trạm điện, nhà máy điện, trung tâm điều khiển trong trường hợp thao tác theo kế hoạch và trong trường hợp thao tác đột xuất phù hợp với mô hình quản lý và tổ chức điều độ hệ thống điện.

- Các quy định về thao tác trong giờ nhu cầu sử dụng điện cao, giờ giao nhận ca, thao tác trong điều kiện thời tiết xấu và tạm ngừng thao tác.

- Bên cạnh đó, Thông tư số 44/2014/TT-BCT cũng đã sửa đổi, bổ sung các quy định về thao tác xa nhằm tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị trong triển khai trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện, nhóm trạm điện, phù hợp với yêu cầu thực tế về áp dụng công nghệ trong thực hiện thao tác thiết bị điện.

Việc ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BCT là một điều chỉnh kịp thời, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tế phát triển của hệ thống điện Việt Nam; đảm bảo đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và liên tục hệ thống điện quốc gia.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 26/12/2014 11:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét