Tin hoạt động điện lực

Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 kèm theo Quyết định số 12086/QĐ-BCT

Biểu giá áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ.

 

Biểu giá chi phí tránh được được tính theo thời gian sử dụng trong ngày và các mùa trong năm, bao gồm giờ cao điểm mùa khô, giờ bình thường mùa khô, giờ thấp điểm mùa khô, giờ cao điểm mùa mưa, giờ bình thường mùa mưa, giờ thấp điểm mùa mưa và phần điện năng dư mùa mưa.

 

Mùa khô

Mùa mưa

 

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng
(đ/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

Miền Bắc

638

634

631

607

613

620

310

Miền Trung

625

624

623

598

602

605

302

Miền Nam

663

662

661

632

636

639

320

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

2.158

 

 

 

 

 

 

 

Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015./.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 05/01/2015 09:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét