Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Bãi bỏ thủ tục hành chính Đăng ký tham gia thị trường điện

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4009/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, theo đó bãi bỏ thủ tục hành chính đăng ký tham gia thị trường điện đối với các đơn vị phát điện.

Theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thẩm định hồ sơ, công bố và báo cáo cho Cục Điều tiết điện lực về việc tham gia thị trường điện của nhà máy điện, quá trình thực hiện thông qua trang thông tin điện tử thị trường điện. Với vai trò là đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia có tính độc lập tương đối giữa bên bán điện và bên mua điện, có đầy đủ nguồn lực để thực hiện công tác liên quan đến đăng ký tham gia thị trường điện. Quy định này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực phát điện, đồng thời rút ngắn khoảng thời gian từ lúc nhà máy điện vận hành thương mại cho đến khi tham gia thị trường điện từ 06 tháng (đối với nhà máy thủy điện) đến 01 năm (đối với nhà máy nhiệt điện) xuống còn tối đa 30 ngày kể từ ngày vận hành thương mại, qua đó gia tăng số lượng thành viên tham gia thị trường điện để nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch của thị trường điện./.

Tác giả: Cuc DTDL ; xuất bản: 16/11/2018 11:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét