Tên văn bản Thông tư quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Hệ thống điện Quốc gia
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)