Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản Thông tư 40/2009/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực An toàn - Kỹ thuật điện
Trích yếu

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác