Tên văn bản Dự thảo kết quả pháp điển Đề mục số 3 Chủ đề số 7 - Điện lực
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy định chung
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)