Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quy định chung
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác