Văn bản QPPL ngành điện

Tên văn bản Thông tư 42/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giá điện
Trích yếu

Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Tình trạng lấy ý kiến Hết hạn lấy ý kiến
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác