Tên văn bản Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị dự thảo Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giá điện
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)