Tên văn bản Dự thảo Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải HTĐ quốc gia
Đơn vị dự thảo Cục Điều tiết điện lực
Loại văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định chung
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)