Tên văn bản Du thao 2 (Dang web) - Thong tu sua doi Thong tu so 45
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thị trường điện lực
Trích yếu

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)