Văn bản liên quan

Tên văn bản Thông tư 50/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng tủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quy định chung
Trích yếu

Thông tư số 50/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng tủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện

Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác

Nghị định 72/2007/NĐ-CP

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Luật 52/2005/QH

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

Đang cập nhật

Đang cập nhật