Cấp phép

Giấy phép số 153/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Điện mặt trời HCG Tây Ninh
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 23/05/2019
Thời hạn giấy phép 23/05/2020
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về