Cấp phép

Giấy phép số 101/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 24/04/2019
Thời hạn giấy phép 24/04/2020
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về