Cấp phép

Giấy phép số 138/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Quỳnh Quang
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 17/05/2019
Thời hạn giấy phép 17/05/2020
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về