Kết quả 1-20 trong 20 văn bản

Thông tư 34/2010/TT-BCT

Thông tư Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/10/2010

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Nghị định 72/2007/NĐ-CP

Nghị định về quản lý an toàn đập

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/05/2007

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 60/2005/QH

Luật Doanh nghiệp

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/11/2005

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 52/2005/QH

Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/11/2005

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật Luật Kế toán

Luật Kế toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

17/06/2003

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Luật 27/2001/QH

Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/06/2001

Đang cập nhật

Còn hiệu lực