Kết quả 1-20 trong 295 văn bản

Quyết định 281/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

12/02/2019

01/01/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 226/QĐ-BCT

Quyết định Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2019

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/01/2019

01/01/2019

Còn hiệu lực

Quyết định 4894/QĐ-BCT

Về việc đính chính Thông tư số 45/2018/TT-BCT

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/12/2018

01/01/2019

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất Thông tư số 26/VBHN-BCT năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2018

01/01/2019

Còn hiệu lực