Mô hình thị trường bán lẻ điện của Philippines Mô hình thị trường bán lẻ điện của Philippines (17/10/2019)

Tiếp theo bài viết tham khảo về thị trường bán lẻ điện ở Singapore, một thị trường tuy đã phát triển 21 năm nhưng có quy mô không lớn (sản lượng tiêu thụ của Singapore năm 2018 chỉ bằng khoảng 25% của Việt Nam), chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mô hình thị trường...

21 năm hình thành và vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Singapore, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? 21 năm hình thành và vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Singapore, kinh nghiệm nào cho Việt Nam? (16/10/2019)

Theo Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013, thị trường điện tại Việt Nam được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (năm 2014), thị trường bán buôn điện cạnh tranh (thí điểm từ năm 2015-2016 và hoàn chỉnh từ năm 2017-2021),...

Thị trường điện tại Brasil Thị trường điện tại Brasil (01/03/2015)

Brazil là quốc gia đứng mười thế giới về tiêu dùng năng lượng và thứ nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên quá trình cải cách ngành điện Brazil bắt đầu từ năm 1996, với việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước cao nhất là Uỷ ban quốc gia về năng lượng (CNPE)...

Thị trường điện tại Italy Thị trường điện tại Italy (29/08/2014)

Thị trường điện của Italy được thiết kế theo mô hình thị trường bán buôn, vận hành theo dạng thị trường điện một phần (net pool). Các nhà máy điện tham gia thị trường tự lập lịch điều độ (self-commitment) cho mỗi chu kỳ giao dịch (một giờ). Thị trường điện...

Thị trường điện tại Singapore Thị trường điện tại Singapore (25/07/2014)

Quá trình cải tổ ngành điện của Singapore bắt đầu tiến hành từ năm 1995, qua nhiều bước phát triển

Thị trường điện tại Úc Thị trường điện tại Úc (12/10/2013)

Quá trình tái cơ cấu ngành điện Úc bắt đầu được tiến hành từ năm 1991, bằng việc chia tách các khâu phát điện, truyền tải và phân phối. Khi chưa thực hiện quá trình tái cơ cấu, tài sản các đơn vị trong ngành điện Úc đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Thị trường điện tại Thụy Điển Thị trường điện tại Thụy Điển (29/08/2013)

Hệ thống điện của Thụy Điển hiện nay có 350 công ty phát điện, 450 công ty bán lẻ điện và 550 công ty phân phối tham gia vào thị trường điện.

Thị trường điện tại Hàn Quốc Thị trường điện tại Hàn Quốc (09/06/2012)

Với dân số khoảng 48 triệu người và là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, ngành điện lực Hàn Quốc có quy mô tương đối lớn. Tính đến cuối năm 2008, tổng công suất đặt toàn hệ thống điện của Hàn Quốc khoảng 70.000 MW. Xét theo cơ cấu về công nghệ, nhiệt điện than...

Thị trường điện tại New Zealand Thị trường điện tại New Zealand (01/06/2011)

Quá trình tái cơ cấu bắt đầu bằng đạo luật về các công ty cung cấp năng lượng (Energy Companies Act) và Luật điện lực (Electricity Act) vào năm 1992. Đầu tiên là các công ty phân phối điện được phân tách độc lập về tài chính đối với các công ty sở hữu lưới...

Thị trường điện tại Philippines Thị trường điện tại Philippines (18/02/2011)

Thị trường điện Philippines (WESM) được thiết kế theo mô hình thị trường chào giá toàn phần (price based gross pool), đòi hỏi các nhà máy phát điện chào giá cho tất cả công suất sẵn sàng của họ, không phụ thuộc vào việc họ có các hợp đồng song phương với bên...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem