Ban hành quy định về giá bán lẻ điện mới Ban hành quy định về giá bán lẻ điện mới (22/03/2015)

Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

Ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự, thủ tục kiểm tra Hợp đồng mua bán điện. Ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự, thủ tục kiểm tra Hợp đồng mua bán điện. (14/02/2015)

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành...

Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 (05/01/2015)

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015 kèm theo Quyết định số 12086/QĐ-BCT, áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng...

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (23/04/2014)

Ngày 07/4/2014 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định sô 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 về Biểu giá bán lẻ điện.

Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo (29/03/2013)

Ngày 27/03/2013 Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ký quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2013 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng tại Quyết định số...

"Tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường" "Tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường" (19/02/2013)

Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem