Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 23/02/2024 | 16:15 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Thủ tướng yêu cầu EVN, PVN, TKV nhanh chóng triển khai quy hoạch điện VIII

Thủ tướng yêu cầu EVN, PVN, TKV nhanh chóng triển khai quy hoạch điện VIII

23/02/2024

Thủ tướng yêu cầu EVN, PVN, TKV và đơn vị trực thuộc triển khai kịp thời, hiệu quả quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151