Kết quả 1-20 trong 26 văn bản

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT (năm 2019)

VBHN Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT (năm 2019)

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT

Văn bản hợp nhất Thông tư số 26/VBHN-BCT năm 2018

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

07/12/2018

01/01/2019

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT

Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

16/10/2018

16/10/2018

Còn hiệu lực