Kết quả 1-6 trong 6 văn bản

Chỉ thị 19/2005/CT-TTg

Chỉ thị về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/06/2005

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/2003/CT-BCN

Chỉ thị về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

08/07/2003

Đang cập nhật

Còn hiệu lực