Kết quả 1-19 trong 19 văn bản

Quyết định 5106/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/12/2016

01/01/2017

Hết hiệu lực

Thông tư 19/2014/TT-BCT

Thông tư ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

18/06/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Thông tư 30/2013/TT-BCT

Thông tư quy định về điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

14/11/2013

Đang cập nhật

Còn hiệu lực