Kết quả 1-20 trong 109 văn bản

Quyết định 1250/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2015

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

04/02/2015

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 12085/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2015

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Thông tư 44/2014/TT-BCT

Thông tư quy định Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

28/11/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Thông tư 40/2014/TT-BCT

Thông tư Quy định quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

05/11/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 8474/QĐ-BCT

Quyết định Quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

23/09/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Thông tư 28/2014/TT-BCT

Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

15/09/2014

Đang cập nhật

Còn hiệu lực