Kết quả 1-20 trong 67 văn bản

Quyết định 35/QĐ_ĐTĐL năm 2020

Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/02/2020

27/02/2020

Còn hiệu lực

Quyết định 80/QĐ-ĐTĐL

Quy trình lập KHVHHTĐ

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

01/10/2018

01/10/2018

Còn hiệu lực