Kết quả 1-20 trong 253 văn bản

Quyết định 5106/QĐ-BCT

Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/12/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

Quyết định 5107/QĐ-BCT

Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2017

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

29/12/2016

01/01/2017

Còn hiệu lực

Thông tư 25/2016/TT-BCT

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

30/11/2016

16/01/2017

Còn hiệu lực