Kết quả 1-20 trong 351 văn bản

Quyết định 4035/QĐ-BCT

Quyết định 4035/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Quyết định 4036/QĐ-BCT

Quyết định 4036/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

Đang cập nhật

Hết hiệu lực

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT

VBHN 20/VBHN-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT

VBHN 21/VBHN-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

Đang cập nhật

Còn hiệu lực