Kết quả 1-20 trong 335 văn bản

Quyết định 35/QĐ_ĐTĐL năm 2020

Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

27/02/2020

27/02/2020

Còn hiệu lực

Quyết định 4035/QĐ-BCT năm 2019

Quyết định Ban hành khung giá phát điện năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

31/12/2019

31/12/2019

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT (năm 2019)

VBHN Thông tư quy định hệ thống điện phân phối

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT (năm 2019)

Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng thái:

02/12/2019

03/01/2020

Còn hiệu lực