Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 15:54 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Nghỉ hưu nhưng vẫn tình nguyện ở lại công trường đường dây 500kV

Nghỉ hưu nhưng vẫn tình nguyện ở lại công trường đường dây 500kV

12/07/2024

Trải qua nhiều vất vả, khó khăn khi tham gia thi công đường dây 500kV mạch 3, nhưng hầu hết các cán bộ kỹ sư, công nhân ngành điện vẫn luôn tỏ rõ nhiệt huyết. Thậm chí, có những trường hợp được nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn tình nguyện ở lại công trường để tiếp tục thi công.

  • 0
  • 0

VIDEO

Đẩy mạnh tiết kiệm điện

Nếu tiết kiệm được 2% lượng điện năng theo yêu cầu đặt ra, thì mỗi năm, cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 5 tỷ kWh điện. Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151