Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Cải tiến biểu giá bán lẻ điện: Đa mục tiêu, nhiều lợi ích
Cải tiến biểu giá bán lẻ điện: Đa mục tiêu, nhiều lợi ích

Bộ Công Thương đã đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức 5 bậc thang thay vì 6 bậc như hiện hành. Theo đó, giữ nguyên mức giá bán lẻ điện bình quân, chỉ điều chỉnh cơ cấu phù hợp thực tế sử dụng điện sinh hoạt của các khách hàng....