Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 29/05/2024 | 05:52 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Hiểu rõ hơn về Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị Số: 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, nhiều yêu cầu quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.