Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 25/06/2024 | 14:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3) của Bộ Công Thương, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024".