[In trang]
Đức tập trung phát triển kho lưu trữ hydro
Thứ ba, 28/05/2024 - 13:49
RWE Gas Storage West đang triển khai một cuộc khảo sát thị trường để xác định nhu cầu lưu trữ hydro trong tương lai của các nhà sản xuất, người sử dụng công nghiệp và thương nhân. Sáng kiến này nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng ở châu Âu.
Hình minh họa
Hydro, với vai trò là chất mang năng lượng sạch, có thể lưu trữ và vận chuyển, là yếu tố rất quan trọng để cân bằng sự biến động trong sản xuất năng lượng tái tạo. Việc lưu trữ hydro cho phép cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm cung cấp có cấu trúc, do đó góp phần vào sự ổn định của mạng lưới năng lượng.
Mục tiêu của việc điều tra thị trường
RWE Gas Storage West đã tiến hành một cuộc khảo sát thị trường không ràng buộc để thiết kế các cơ sở lưu trữ hydro nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ phục vụ cho việc phát triển khả năng lưu trữ tùy chỉnh, cần thiết cho việc lập kế hoạch đầu tư trong tương lai. Các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu của mình thông qua trang web RWE.
Phát triển cơ sở lưu trữ quy mô công nghiệp đầu tiên
RWE Gas Storage West đang phát triển cơ sở lưu trữ hydro đầu tiên ở quy mô công nghiệp tại Gronau-Epe, North Rhine-Westphalia, Đức. Dự án này thuộc chương trình IPCEI Hydrogen, được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ của liên bang và tiểu bang. Quyết định đầu tư sẽ được đưa ra ngay sau khi nhận được thông báo tài trợ cụ thể.
Tác động đến quá trình chuyển đổi năng lượng
Lưu trữ hydro đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi năng lượng ở châu Âu. Bằng cách cân bằng việc sản xuất năng lượng tái tạo và đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho người tiêu dùng, dự án này góp phần vào quá trình khử carbon trong ngành năng lượng. Dự án của RWE tại Gronau-Epe là một ví dụ về cam kết của công ty đối với các giải pháp năng lượng bền vững.
Triển vọng tương lai
RWE tiếp tục tăng cường cam kết coi hydro là trụ cột của quá trình chuyển đổi năng lượng. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưu trữ quy mô lớn, công ty đang định vị mình như công ty đi đầu trong việc hỗ trợ các sáng kiến khử carbon của châu Âu.
Cuộc khảo sát thị trường của RWE Gas Storage West là một bước quan trọng hướng tới việc phát triển khả năng lưu trữ hydro ở châu Âu. Bằng cách xác định nhu cầu trong tương lai và phát triển các giải pháp phù hợp, RWE đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng và sự ổn định của mạng lưới năng lượng châu Âu.
Theo Tạp chí Năng lượng và Cuộc sống.
Nguồn:https://nangluongquocte.petrotimes.vn/duc-tap-trung-phat-trien-kho-luu-tru-hydro-711826.html