[In trang]
Quảng Ninh: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa
Thứ hai, 27/05/2024 - 07:42
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 220kV Yên Hưng – Nam Hòa.
Nhà đầu tư được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mục tiêu dự án của dự án nhằm cung cấp điện cho thị xã Quảng Yên, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia; Giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 và các quy hoạch khác của tỉnh Quảng Ninh.
Dự án có quy mô: Xây dựng đường dây 220kV trên không từ TBA 220kV Yên Hưng đến TBA 220kV Nam Hòa, dài khoảng 28,5 km với thiết kế cột hình tháp, cột thép tròn đơn thân. Thiết bị phân phối 220kV, 110kV, 22kV được đặt ngoài trời. Các thiết bị điều khiển bảo vệ và tủ AC/DC được đặt trong nhà điều khiển trung tâm (tại trạm biến áp 220kV Yên Hưng hiện hữu).
Vốn đầu tư của dự án khoảng 958 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.
Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phường Minh Thành, phường Cộng Hoà, xã Sông Khoai, xã Hiệp Hoà, phường Yên Giang, phường Quảng Yên, phường Nam Hoà, phường Yên Hải, phường Phong Cốc, phường Phong Hải, xã Liên Hòa, xã Liên Vị, xã Tiền Phong.
Tiến độ xây dựng cơ bản: Hoàn thành trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được giao đất tại thực địa. Đưa công trình vào khai thác vận hành trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư; chịu trách nhiệm và đảm bảo về số vốn góp, vốn huy động để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đầu tư và chủ trương đầu tư được chấp thuận.
EVNNPT phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục xin giao, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng trong ranh giới dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật có liên quan. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đất đai.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có trách nhiêm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về lĩnh vực môi trường, đất đai (giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định), về khoáng sản (liên quan tới dự án nếu có) theo quy định hiện hành;
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai; việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại dự án; xử lý hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định.
Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành quản lý theo quy định, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, quản lý để dự án triển khai đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
UBND thị xã Quảng Yên thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện đối với dự án theo quy định; phê duyệt Bảng tiến độ của dự án do Nhà đầu tư lập; tổ chức quản lý, giám sát việc thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý đối với các vi phạm của chủ đầu tư.