[In trang]
Các công trình tiêu biểu của ngành Dầu khí được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN
Thứ bảy, 18/05/2024 - 12:04
Với đặc thù là ngành công nghiệp nhiểu rủi ro và yêu cầu kỹ thuật cao, ngành Dầu khí đặc biệt chú trọng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Theo PVN