[In trang]
Cao Bằng nỗ lực đưa điện lưới về thôn, bản vùng cao
Thứ năm, 16/05/2024 - 10:11
Sau nhiều năm thực hiện dự án cấp điện cho các thôn, bản vùng cao chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đến nay, Công ty Điện lực Cao Bằng (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia tới 100% số xã, phường, thị trấn, với 94,53% số hộ dân được sử dụng điện.
Nhiều địa phương từ ngày có điện đã giúp bà con phát triển kinh tế, cuộc sống từng bước được nâng lên. Tỉnh Cao Bằng phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. 

Công nhân điện lực Trùng Khánh tuyên truyền dùng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy. 

Công ty Điện lực Cao Bằng phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. 
 Công nhân điện lực huyện Trùng Khánh đi kiểm tra lưới điện tại xã Phong Nậm. 

 Công trình TBA 110kV Chu Trinh mới được Công ty Điện lực Cao Bằng đưa vào sử dụng.
 
 Công nhân điện lực Hà Quảng tuyên truyền cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân xã Trường Hà. 
 Công nhân điện lực Hà Quảng đi tuyên truyền cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại xã Trường Hà. 
 Công nhân điện lực huyện Trùng Khánh đi kiểm tra lưới điện tại xã Phong Nậm. 
 Công nhân điện lực Trùng Khánh kiểm tra công tơ điện cho các hộ dân tại xã Phong Nậm. 
 Công nhân điện lực Trùng Khánh kiểm tra công tơ điện cho các hộ dân tại xã biên giới Đàm Thủy. 
Công ty Điện lực Cao Bằng đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. 

Theo Trang tin điện tử Ngành điện