[In trang]
Thủy điện lưu vực sông Hồng đảm bảo công tác an toàn mùa lũ
Thứ năm, 16/05/2024 - 08:53
Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đập thủy điện trên lưu vực sông Hồng nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện; tự kiểm tra công tác an toàn đập, nhất là an toàn đối với công trình điều tiết và các trang thiết bị phục vụ vận hành xả lũ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn.

Thủy điện Lai Châu
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa qua đã có Công điện số 3100/CĐ-PCTT ngày 9/5/2024 về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa thủy điện thuộc quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024.
Công điện gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các chủ đập thủy điện trên lưu vực sông Hồng.
Theo đó, thực hiện Văn bản số 24/QGPCTT ngày 8/5/2024 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
Đối với các chủ đập thủy điện trên lưu vực sông Hồng, nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm lệnh vận hành của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tổ chức vớt rác lòng hồ khu vực đập và thượng lưu đập. Trong tình huống có phát sinh vướng mắc trong quá trình vận hành đề nghị báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai để có phương án chỉ đạo điều hành phù hợp.
Tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn đập, nhất là an toàn đối với công trình điều tiết và các trang thiết bị phục vụ vận hành xả lũ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.
Kiểm tra rà soát về số lượng và tình trạng hoạt động của hệ thống theo dõi, giám sát phục vụ vận hành, điều tiết lũ như: các camera giám sát xả nước; thiết bị đo mực nước, lưu lượng tự động và kết nối truyền dữ liệu về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.
Rà soát kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi phát thanh, đèn, cột thủy chí, biển báo...) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng trong các tình huống xả lũ, xả lũ khẩn cấp, nhất là vào ban đêm.
Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn đập.
Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo Công ty thủy điện Sơn La, Công ty thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát và các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 1 Công điện này.
Tổ chức tổng kiểm tra các đơn vị thuộc phạm vi quản lý về công tác an toàn đập, nhất là an toàn đối với công trình điều tiết và các trang thiết bị phục vụ vận hành xả lũ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.
Chỉ đạo việc xây dựng phương án phòng chống thiên tai cho công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đang thi công và các công trình hiện có trong khu vực đảm bảo an toàn trong mùa lũ năm 2024.
Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa đã được cấp thấm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm lệnh vận hành của Ban Chi đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tổ chức vớt rác lòng hồ khu vực đập và thượng lưu đập.
Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá an toàn đập trước mùa mưa bão, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống lũ nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ.
Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2024 của tỉnh; chủ động rà soát các khu vực có thể bị chia cắt do bão, mưa lớn, lũ gây ra để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.
Bộ Công Thương cũng yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện này, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN trong mùa lũ năm 2024. Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trong việc chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Công điện này.
Theo Tạp chí Công Thương