[In trang]
Đầu tư cho công nghệ năng lượng tái tạo trên phạm vi toàn cầu
Thứ sáu, 10/05/2024 - 07:45
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng đầu tư vào phát triển sản xuất công nghệ, thiết bị năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên phạm vi toàn cầu.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tăng trưởng đầu tư vào phát triển sản xuất công nghệ, thiết bị năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên phạm vi toàn cầu.
Căn cứ số liệu thống kê, năm 2023 tổng chi phí đầu tư của các quốc gia trên thế giới cho hoạt động sản xuất công nghệ và thiết bị năng lượng tái tạo đạt xấp xỉ 200 tỷ USD, tăng 70% so với năm 2022. Những khoản đầu tư chủ yếu được giải ngân các dự án sản xuất thiết bị điện gió, điện mặt trời, pin lưu trữ và công nghệ hydrogen.
Hiện nay, năng lực sản xuất thiết bị điện mặt trời trên thế giới đã đạt mức độ phát triển cao. Lĩnh vực sản xuất pin lưu trữ điện năng cũng đạt được những kết quả tích cực. Số lượng các dự án sản xuất pin ngày càng nhiều, giúp tăng khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trữ điện năng tại nhiều quốc gia. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhiều dự án sản xuất pin sẽ sớm đi vào vận hành trong năm 2024.
Trong những năm gần đây, các thành tựu trong lĩnh vực điện mặt trời và sản xuất pin lưu trữ không chỉ tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi năng lượng, mà còn giúp các nước ổn định hệ thống và cân bằng cung cầu điện năng một cách hiệu quả.
Chuyển đổi cơ cấu năng lượng là xu hướng tất yếu, đòi hỏi những khoản vốn đầu tư lớn cho hoạt động nghiên cứu phát triển các công nghệ và thiết bị có liên quan. Vì vậy, trong quá trình hoạch định chính sách, các nước cần xem xét chú trọng tạo nguồn, quản lý và sử dụng vốn đầu tư hợp lý, tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn lực nhằm chuyển đổi năng lượng hiệu quả và bền vững.
Hiện nay, hoạt động nghiên cứu phát triển, sản xuất các công nghệ và thiết bị điện năng lượng tái tạo chủ yếu được tập trung ở một vài quốc gia. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nước quan tâm đầu tư sản xuất các mặt hàng này để đáp ứng xu thế phát triển năng lượng, đồng thời tuân thủ các cam kết quốc tế về giảm phát thải các-bon.  
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khuyến nghị các quốc gia trong quá trình hoạch định chính sách, cần xem xét nghiên cứu, quan tâm phát triển khâu sản xuất  công nghệ, thiết bị năng lượng tái tạo, có tính đến điều kiện đặc trưng của mỗi nước nhằm xây dựng một chiến lược phát triển năng lượng quốc gia khả thi và hiệu quả. 
Việt Phương tổng hợp
(Nguồn: https://www.iea.org/news-)