[In trang]
Hà Nội yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện
Thứ ba, 07/05/2024 - 06:25
Hà Nội yêu cầu EVNHANOI chịu trách nhiệm đảm bảo cấp điện cho thành phố bằng mọi biện pháp, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp điện trọng điểm trên địa bàn.
Ngành điện triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng. (Ảnh: evn)
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1309/UBND-KTN chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tập trung, quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố và Kế hoạch phát triển điện lực, cung ứng điện, vận hành hệ thống điện năm 2024 được phê duyệt.
Các đơn vị phải xác định công tác đảm bảo cung cấp điện là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chất lượng, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả triển khai công việc được giao, chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ kịp thời các nội dung, vướng mắc liên quan để đảm bảo cung ứng điện cho thành phố ổn định, an toàn, tin cậy.
"Tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện, ngừng giảm cung cấp điện theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công bằng, vì lợi ích chung, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống dân sinh trên địa bàn thành phố," công văn nêu rõ.
Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị quan tâm thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án điện của Thủ đô. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ ngành điện việc giải quyết nhanh, dứt điểm các thủ tục đầu tư. Tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, thi công công trình lưới điện trọng điểm, cấp bách 500kV, 220kV, 110kV theo chỉ đạo của của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 677/UBND-KTN ngày 14/3/2024.
Đối với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CT-TTg; Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 677/UBND-KTN và chịu trách nhiệm đảm bảo cấp điện cho thành phố bằng mọi biện pháp. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp điện trọng điểm trên địa bàn thành phố…
Hà Nội giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; chủ trì cùng Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu thành phố các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân./.
Theo Vietnam+