[In trang]
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định tính toán giá bán điện bình quân
Thứ hai, 29/04/2024 - 15:13
Bộ Công Thương vừa đăng tải dự thảo 2 Thông tư quy định tính toán giá bán điện bình quân để lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Thông tư này hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán giá bán điện bình quân theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Thông tư áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.
Giá bán điện bình quân là mức giá bán lẻ điện bình quân trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Công thức lập giá bán điện bình quân hằng năm được tính toán theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg bao gồm chi phí khâu phát điện, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí điều hành - quản lý ngành.
Thông tư cũng quy định phương pháp lập tổng chi phí khâu phát điện; phương pháp lập tổng chi phí các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; phương pháp lập tổng chi phí mua dịch vụ truyền tải điện; phương pháp lập tổng chi phí mua dịch vụ phân phối - bán lẻ điện; phương pháp lập tổng chi phí điều hành - quản lý ngành và lợi nhuận định mức; phương pháp lập tổng chi phí mua dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực; phương pháp lập giá bán điện bình quân trong năm và nhiều quy định chi tiết khác nhằm minh bạch giá điện.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Pháp chế - Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, tại địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.
Website:http://www.erav.vn 
Xem chi tiết dự thảo tại đây!