[In trang]
Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029
Chủ nhật, 14/04/2024 - 08:15
Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 13-4, tại Hà Nội, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tại đại hội, ông Nguyễn Nhị Điền được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng bầu ra 57 Ủy viên Ban Chấp hành.
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lao động sáng tạo nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân phục vụ sản xuất và đời sống” như đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội.
Hội chủ động tham gia vào công tác tư vấn và phản biện nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, cũng như các quy định bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại đại hội.
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến đến các hội viên. Hội đã quan tâm, không ngừng củng cố và phát triển tổ chức; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng năng lượng nguyên tử ở trong và ngoài nước.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tin tưởng, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ tới, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Hội cần tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện cho các đơn vị ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế và tài nguyên môi trường. Hội tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên ngành đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, chuẩn bị đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực tốt để có thể tư vấn cho Nhà nước khi dự án điện hạt nhân được tái khởi động. Hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về năng lượng nguyên tử.
Theo Báo QĐND