[In trang]
PC Gia Lai: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó mùa khô năm 2024
Thứ sáu, 01/03/2024 - 09:19
Với mục tiêu vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, Công ty Điện lực (PC) Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) thực hiện thử nghiệm sa thải phụ tải khẩn cấp từ hệ thống SCADA Trung tâm điều khiển Gia Lai (TTĐK Gia Lai).
PC Gia Lai thử nghiệm thành công sa thải phụ tải khẩn cấp từ hệ thống SCADA.
Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong các trường hợp nguy cơ sự cố hoặc sự cố, tạo công cụ cho các Điều độ viên thực hiện sa thải phụ tải khẩn cấp một cách nhanh chóng, kịp thời, căn cứ lệnh sa thải từ hệ thống SCADA A0/A3, các nhóm cài đặt sẵn sẽ được lựa chọn để hệ thống SCADA TTĐK Gia Lai gửi tín hiệu điều khiển tới các máy cắt các ngăn lộ sa thải phụ tải khẩn cấp.
Theo kế hoạch, việc thử nghiệm được triển khai trên 6 ngăn lộ với tổng công suất là 23.9 MW theo danh sách phụ tải sa thải khẩn cấp đã được phê duyệt. Để chuẩn bị cho việc thử nghiệm, PC Gia Lai đã có kế hoạch cấp điện, không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính trị, xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước đó, phòng Điều độ PC Gia Lai đã tiến hành phối hợp cùng A3 trong việc rà soát, thiết lập các kênh giám sát, thao tác trực tiếp từ hệ thống SCADA của A3 tới hệ thống SCADA của TTĐK Gia Lai, thực hiện điều khiển các ngăn lộ cần sa thải.
Với sự chuẩn bị và phối hợp giữa các đơn vị, buổi thử nghiệm được đánh giá thành công, không xảy ra tồn tại nào trong quá trình thực hiện. Đây là cơ sở để trong thời gian tới, PC Gia Lai có thể sa thải kịp thời, vận hành hệ thống điện an toàn, đặc biệt là trong các thời điểm tần số hệ thống nằm dưới ngưỡng cho phép hoặc sự cố trên hệ thống điện Quốc gia.
Ngoài ra, PC Gia Lai cũng đã kiểm tra, rà soát lại các mạch sa thải, rơle F81 và xử lý khắc phục các trường hợp chức năng F81 làm việc không tin cậy, cũng như thay thế rơle F81 bị hư hỏng đảm bảo chức năng F81 làm việc chính xác, tin cậy theo phiếu chỉnh định của A3. Việc cài đặt chức năng F81 được PC Gia Lai thực hiện trên 60 xuất tuyến của 12 TBA 110kV với các mức sa thải theo khung giờ và tần suất khác nhau, đảm bảo hệ thống rơ le F81 thực hiện sa thải đủ lượng công suất phụ tải tính toán và phân bổ theo đăng ký.
PC Gia Lai triển khai các biện pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024.
Theo ông Nguyễn Đức Tùng – Trưởng phòng Điều độ PC Gia Lai cho biết: “ Việc triển khai các giải pháp trên là cấp thiết để ứng phó với các trường hợp nguy cơ sự cố hoặc sự cố xảy ra trên hệ thống điện quốc gia, giúp cho việc phối hợp giữa các Điều độ viên B40 với Điều độ viên miền được diễn ra thuận lợi, phối hợp nhanh chóng trong việc xử lý sự cố đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia khi bước vào giai đoạn mùa khô”.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và các phương án, PC Gia Lai đã sẵn sàng trong việc vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2024 và các năm đến, đảm bảo vận hệ thống điện tỉnh Gia Lai an toàn, tin cậy, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, chính trị xã hội trên toàn địa bàn tỉnh.
Theo PC Gia Lai