[In trang]
UBND tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện
Thứ năm, 30/11/2023 - 16:54
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Công văn 1596/UBND-KTN về việc thực hiện Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới.
Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Am Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% trên tổng điện năng tiêu thụ trong năm; phối hợp Công ty Điện lực An Giang theo dõi tình hình tiêu thụ điện hàng tháng để điều hành công tác tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng.
Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận 3 hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng không quá 6%, góp phần đảm bảo cung cấp điện trên phạm vi toàn tỉnh.
Đối với các hộ gia đình thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.
Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, khuyến khích triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…
Theo Báo An Giang