[In trang]
EVNNPT lập Ban chỉ đạo xây dựng Dự án đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống
Thứ tư, 29/11/2023 - 07:06
Ban chỉ đạo sẽ làm việc và phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng, kiểm tra và đôn đốc tiến độ, tổng hợp các vướng mắc, đưa giải pháp để báo cáo EVN, EVNNPT chỉ đạo.
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống (phần trên lãnh thổ Việt Nam).
Ông Trương Hữu Thành, Phó tổng giám đốc EVNNPT được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
Làm việc và phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng, nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, đề xuất các giải pháp báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Thi công vị trí móng 168 đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, tháng 11/2023
Đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống dài khoảng 130 km, gồm 2 mạch, từ điểm đấu nối G1 (tại biên giới Việt Nam - Lào) đến trạm biến áp 220 kV Nông Cống gồm 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo. Tuyến đi trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu thuộc tỉnh Nghệ An và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Đến nay dự án đang chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giải phóng mặt bằng.
Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc. Dự án nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước trong tăng cường hợp tác năng lượng.
Tại buổi kiểm tra công trường dự án mới đây, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính, dồn nguồn lực để tập trung thi công đối với dự án này; tổ chức thi công đồng thời các vị trí đã bàn giao mặt bằng và sẵn sàng nguồn lực để thi công những vị trí còn lại sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, phấn đấu hết tháng 12/2023 sẽ hoàn thành thi công phần móng trụ và dựng cột, kéo dây hoàn thành trước ngày 31/1/2024.
Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống:
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Đơn vị quản lý điều hành dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc;
- Khởi công: Tháng 12/2021;
- Dự kiến hoàn thành: Tháng 1/2024;
- Dự án đi trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), có chiều dài gần 130 km gồm 2 mạch. Trong đó:
+ Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 77,31 km (48 khoảng néo), gồm 174 vị trí;
+ Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 52,64 km (49 khoảng néo), gồm 125 vị trí;
- Toàn tuyến có đến 234/299 vị trí móng cột bị ảnh hưởng bởi rừng.
Theo Báo Đầu tư