[In trang]
Việt Nam - Nhật Bản hợp tác chuyển đổi năng lượng
Thứ tư, 29/11/2023 - 07:07
Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi 'Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng', với mục tiêu thiết lập khuôn khổ hợp tác, thực hiện chuyển dịch năng lượng.

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân từ ngày 26 – 30/11/2023, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Nishimura Yasutoshi đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng” giữa Việt Nam-Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng chứng kiến sự kiện.
Trước đó, Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Nishimura Yasutoshi, với mục tiêu thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hợp tác năng lượng giưã2 nước để thực hiện chuyển dịch năng lượng.
Trọng tâm của hợp tác để tăng sử dụng tất cả các nguồn năng lượng và công nghệ sẵn có trong năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, sử dụng hydro, ammoniac và biomass cho sản xuất điện, sử dụng và lưu trữ carbon, tái chế carbon, nhiên liệu sinh học, khí mê-tan và LNG trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.
Biên bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở quan trọng để hai Bên thiết lập cơ chế phối hợp xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng trung hòa carbon, nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng và công nghệ góp phần tạo ra nguồn năng lượng thiết thực, nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, và một số lĩnh vực khác do hai Bên thống nhất quyết định.
Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tận dụng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ nguồn ngân quỹ 10 tỷ USD mà Nhật Bản cam kết hỗ trợ cho việc chuyển dịch năng lượng của các nước ASEAN, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.
Việc hai bên ký kết và cùng triển khai Biên bản ghi nhớ nêu trên trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam theo hướng bền vững, hướng tới đạt được mục tiêu trung hòa cac-bon vào năm 2050 của Việt Nam.
Chuyển dịch năng lượng đang là chủ đề được các quốc gia, khu vực và toàn cầu quan tâm. Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết thực hiện chuyển đổi năng lượng nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo đó, việc thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, áp dụng các công nghệ năng lượng tiên tiến, giảm cac-bon và xây dựng các chương trình nâng cao năng lực, chuyển giao kiến thức là yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu đề ra.
Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của các nước ASEAN thông qua Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng châu Á (AETI).
Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ toàn diện quá trình chuyển đổi năng lượng của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, thông qua AETI với nguồn ngân quỹ 10 tỷ USD.
Theo Báo Đầu tư