[In trang]
Điện lực TP Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Thứ bảy, 25/11/2023 - 12:34
Thời gian vừa qua, Điện lực TP Thanh Hóa đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, địa bàn và năng lực của đơn vị với quyết tâm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Công nhân Điện lực thành phố Thanh Hóa kiểm tra, bảo dưỡng TBA của khách hàng.
Năm 2023, cùng với thực hiện hiệu quả chủ đề năm “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đưa các dịch vụ điện lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến với đối tác, khách hàng, từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Điện lực TP Thanh Hóa đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, địa bàn và năng lực của đơn vị với quyết tâm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Theo đó, đơn vị duy trì tổ chức tuyên truyền đến 100% người lao động cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc thông tin quảng bá đến khách hàng sử dụng các dịch vụ do đơn vị cung cấp bằng hình thức truyền thông trên nền tảng số và tư vấn trực tiếp,... Cùng với đó, quan tâm công tác chuyển đổi số các dịch vụ, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ người lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh... nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Trong lĩnh vực về dịch vụ điện, tạm tính đến thời điểm hết tháng 10 năm 2023, Điện lực TP Thanh Hóa có 2.026 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ, doanh thu đạt 109%, lợi nhuận đạt 105% kế hoạch giao. Đối với quản lý vận hành thuê, đã ký bao thầu với 135 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng trong đó dịch vụ thí nghiệm đã thực hiện đối với 81 trạm biến áp, đạt 116% kế hoạch giao... Thời gian còn lại của năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua nước rút, góp phần cùng với PC Thanh Hóa đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Tổng công giao.
Trên cơ sở thực tiễn được khẳng định, các dịch vụ do Điện lực TP Thanh Hóa cung cấp vừa đảm bảo cải thiện hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của điện lực, vừa góp phần nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng.
Theo Báo Thanh Hóa